podklad menu
ochr_ znamka_01 ochr_znamka_02 ochr_znamka_03
V roku 2008 bola spoločnosti SCORP, spol. s r.o. pridelená registrácia ochrannej známky. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zapísal dňa 11.1.2008 podľa § 12, odstavca 1, zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov do registra ochrannú známku č. 220245, slovné znenie Scorp.
nazov_SCORP_RTM
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo