podklad menu
IČO: 31662919
DIČ: 2020497413
IČ DPH: SK2020497413

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN:
SK87 0200 0000 0007 7454 7552
adresa sídla spoločnosti:

SCORP, spol. s r. o.

Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce
Slovenská republika

Telefónne linky: (+421) 56 6431125, 56 6426641
mobilný telefón sekretariát: 0915 840 428
e-mail: scorp@scorpmi.sk, sekretariat@scorpmi.sk
Výrobný areál, nákladná doprava:
telef. a fax: +421 56 6475119, mobil: 0905 540 771
Tenisový areál SCORP, ul. Hviezdoslavova je v súčasnosti prenajatý.
Dôležité odkazy:
Výpis SCORP z obchodného registra na stránke www.orsr.sk
Futbalový klub MFK Michalovce
Slovenská komora stavebných inžinierov
Mesto Michalovce
Obec Kechnec
Technický a skúšobný ústav stavebný
Register účtovných závierok
ikona
Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 2327/V

Deň zápisu: 04.12.1992

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: pozemné a inžinierske stavby

SK NACE: 41209 Výstavba obytných a neobytných budov inde neuvedených.

Zväčšiť mapu
UPOZORNENIE: betonáreň (lokalita Zbudza) je trvale mimo prevádzky
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo