podklad menu
Ing. Ján Sabol
Ing. Igor Šoltinský
Ing. Peter Hruška
Ing. Václav Kotulič 
Ing. Ondrej Kromka
konateľ spoločnosti
konateľ spoločnosti
riaditeľ úseku realizácie stavieb
riaditeľ pre ekonomiku a financie 
riaditeľ obchodného úseku
biely obdlznik
Budovy a stavby pre bývanie
Nebytové budovy
    administratíva, školstvo,
    zdravotníctvo, obchod a služby
Budovy a haly na výrobu a služby
Haly pre šport, kultúru a obchod
Nádrže, zásobníky a jamy
Cesty a miešané komunikácie
Rozvody vody, kanalizácie a ČOV
Priemyselné stavby
Športové ihriská
Realizácia stavieb na kľúč
Špecializácia stavebnej výroby
Zemné práce
Bežné zakladanie
Nádrže, skelety
Vodovody a kanalizácie
Komunikácie a parkoviská
Oceľové konštrukcie
Bežné murárske práce, montáž prefabrikovaných konštrukcií
Liate podlahy
Búracie práce
Informácie o sídle spoločnosti, ako aj identifikačné údaje, telefónne čísla, mailové kontakty nájdete v záložke menu kontakty.
Založeniu spoločnosti SCORP, spol. s r.o. predchádzala spolupráca súčasných konateľov v rámci združenia Scorp od roku 1990.

Zápis do obchodného registra dňa 4.12.1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným SCORP, spol. s.r.o.
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo